روش نصب پاراشوت تدريجي

دستور نصب پاراشوت

فایل دانلود:
دانلود این فایل (پاراشوت كامل پارس آسا.pdf)روش نصب پاراشوت تدريجي[دانلود مستقیم]142 kB