اطلاع رسانی

لینک کانال تلگرام شرکت پارس آسا

همکاران عزیز میتوانند با مراجعه به ...

گواهينامه استاندارد محصولات پارس آسا

گواهينامه استاندارد سال1395 محصولات...

شالتر پروانه اي پارس آسا

محصول جديد پارس آسا به بازار عرضه ش...

ليست قيمت جدید محصولات پارس آسا

ليست قيمت جدید  محصولات توليدي پارس...

«
»

کفشک

کفشک کابین و وزنه آسانسور

توضيح فارسي : طریقه ی نصب:
1- نصب پاراشوت ها : ابتدا پاراشوت چپ یا راست را در زیر یوک پایین در محل جای کفشک با پیچ و مهره 12 بسته شود برای این منظور مرکز تا مرکز سوراخ روی بدنه ی پاراشوت 17 سانتی متر در نظر گرفته شد براساس کفشک های رایج در بازار.
نکته: پاراشوت ها از جهتی باید زیر کابین نصب شود که فک های پاراشوت به سمت پایین شود.
2- فاصله ی بدنه ی پاراشوت ها باید از لبه ی ریل ها کمتر از 5/1 سانتی متر نباشد.
3- نصب کفشک ها: در این مرحله فک های پاراشوت را با دست به سمت بالا فشار می دهیم تا فک های پاراشوت با ریل درگیر شود و بعد کفشک ها را در زیر پاراشوت نصب می کنیم بعد از آزاد کردن فک ها میبایست ریل دقیقا ئسط فک های پاراشوت قرار بگیرد.
4- نصب قوطی 5/2*5/2 : در این مرحله جا قوطی ها را از پشت پاراشوت ها باز کرده و فاصله پشت تا پشت پاراشوت ها را اندازه گرفته و از این اندازه به دست آمده یک سانت کمتر قوطی 5/2*5/2 را می بریم و بهمراه جا قوطی ها در پشت پاراشوت ها نصب می کنیم.
نکته: بعد از نصب قوطی باید توجه داشت که قوطی در جای خود خلاصی داشته باشد.
5- نصب دسته پاراشوت : روی فک های هرپاراشوت سوراخی تعبیه شده که توسط پیچ آلنی موجود بر روی یکی از این فک ها دسته پاراشوت به یکی از این فک ها متصل می شود (بستگی به سیم بکسل گاورنر دارد )طرف دیگر دسته پاراشوت پیچ نمره 12 وجود دارد که به یکی از سوراخ های یوک بالا یا پایین بسته می شود (بستگی دارد دسته پاراشوت بلند یا کوتاه باشد) و فنری در زیر این پیچ موجود می باشد که می بایست توسط بست زیر فنر تنظیم شود به طوری که در حالت عادی این فنر فک های پاراشوت را به سمت پایین تحت فشار قرار دهد.
---------------------------------------------------------------------
نکاتی که می بایست کنترل شود:
1- در زمان نصب دسته پاراشوت به فک ها پیچ آلنی در حدی سفت گردد که دسته پاراشوت کاملا محکم به فک ها متصل نباشد (دسته پاراشوت باید کمی خلاصی داشته باشد)
2- در زمان نصب دسته پاراشوت نصب شد باید بتوانیم از رو یا زیر کابین فنر باید طوری تنظیم شود در حین اینکه فنر تحت فشار است بتواند حدود 10 سانتی متر هم جمع شود ( فنر مانع بالا آمدن دسته پاراشوت نشود)
3- در زمانی که دسته پاراشوت نصب شد باید بتوانیم از رو یا زیر کابین دسته پاراشوت را به راحتی بالا بکشیم و رها کنیم و فک ها به حالت عادی برگردند.
اگر دسته پاراشوت به بالا حرکت نکرد باید موارد زیر چک شود:
1- فنر دسته پاراشوت جایی برای جمع شدن ندارد.
2- پیچ اتصال دسته پاراشوت به یوک کج بوده و لوله را تحت فشار قرار داده.
3- قسمت پایین دسته پاراشوت که به فک ها متصل می شود به نبشی زیر کابین گیر می کند.
4- پیچ آلنی اتصال دسته پاراشوت که به فک ها خیلی سفت شده و دسته پاراشوت نمی تواند حرکت لولایی داشته باشد .
5- ریل وسط فک های پاراشوت نمی باشد و یک طرف فک ها به ریل گیر میکند و مانع بالا آمدن فک ها می شود.
6- اندازه قوطی5/2 * 5/2 بزرگ بوده و به فک ها فشار می آورد (خلاصی قوطی کم است)
---------------------------------------------------------------------
راهنمای نصب کامل گاورنر پارس آسا
گاورنر کامل پارس آسا شامل قسمت های ذیل می باشد:
- گاورنر بالا
- فلکه ته چاه
- وزنه
- تسمه چاکدار
- میکروسوئیچ
- لقمه و پیچ و مهره
1)نصب گاورنر بالا
شکل روبرو روش نصب کلی گاورنر بالا را نشان می دهد. علاوه بر این شکل به موارد ذیل توجه فرمایید.
- بر روی فلکه گاورنر بالا فلشی وجود دارد که این فلش باید هم جهت با حرکت پایین آمدن کابین باشد
- سیم بکسل نمره 6 استفاده شود.
2)نصب ته چاه
نصب ته چاه مطابق شکل انجام شود و علاوه بر آن به موارد ذیل توجه فرمایید.
- در هنگام اتصال ته چاه به تسمه چاکدار پیچ متصل کننده این دو را کاملا محکم نبندید _ته چاه بصورت لولایی حمل این پیچ دوران نماید) تا در صورت کشیدن و رها کردن سیم بکسل گاورنر ته چاه بتواند بالا و پایین حرکت نماید.
- فاصله ی وزنه ته چاه از کف چاهک آسانسور باید حداقل 30 سانتیمتر باشد تا در زمان تست وزنه توانایی پایین تر آمدن را داشته باشد.
3)طریقه اتصال گاورنر به دسته پاراشوت
برای اتصال سیم بکسل گاورنر به دسته پاراشوت علاوه بر شکل صفحه بعد به مورد ذیل توجه فرمایید:
- قبل از اتصال سیم بکسل گاورنر به دسته پاراشوت از عمل کرد پاراشوت اطمینان حاصل نمایید.
- (با بالا کشیدن دسته پاراشوت و رها کردن آن پاراشوت باید عمل نماید و آزاد شود)
4)در صورت عمل نکردن گاور نرموارد ذیل باید چک شود
- سرعت گاورنر مناسب نیست و باید تنظیم شود
- جهت بسته شدن گاورنر بالا بر عکس می باشد (در این حالت در اثر برخورد کلنگی به فلکه صدای تق تق ایجاد می کند)
5)حالتی که گاورنر عمل میکند ولی پاراشوت عمل نمیکند
- دسته پاراشوت به سمت بالا حرکت ندارد و پاراشوت عمل نمی کند (در این حالت مراحل نصب پاراشوت را چک نمایید)
- وزنه گاورنر سبک است و یا در هنگام تست وزنه گاورنر آزاد نمیباشد و کشش لازم را در سیم بکسل ایجاد نمی کند.
6)کلید ته چاه
میکروسوئیچ ته چاه مطابق شکل روبرو تنظیم شود
توجه: در زمان سرویس آسانسور (هرماه)کلنگی میبایست روغنکاری شود