اطلاع رسانی

لینک کانال تلگرام شرکت پارس آسا

همکاران عزیز میتوانند با مراجعه به ...

گواهينامه استاندارد محصولات پارس آسا

گواهينامه استاندارد سال1395 محصولات...

شالتر پروانه اي پارس آسا

محصول جديد پارس آسا به بازار عرضه ش...

ليست قيمت جدید محصولات پارس آسا

ليست قيمت جدید  محصولات توليدي پارس...

«
»

سربکسل

انواع سربکسل پارس آسا

1- سربکسل نمره 6 و 8

2- سربکسل نمره 10 

3- سربکسل نمره12

هنگام بستن سیم بکسل در سربکسلهای نمره10و12 میبایست به جهت بستن سیم بکسل دقت نمود


 

به عبارتی سیم بکسل طوری بسته شودکه نیروی کشش سیم بکسل در راستای میله سربکسل باشد(مطابق شکل)